Specialist in voet en enkel

Mobiliteit is belangrijk!

Hielpijn komt veel voor en kan zelfs een kleine wandeling al knap lastig maken. Voor patiënten is het frustrerend dat ze zoveel pijn hebben en dat toch zo weinig bekend is over de oorzaak en de juiste aanpak van hielpijn. Door de samenwerking in het Hielpijncentrum, weten we steeds meer van hielpijn en kunnen we daarmee steeds betere oplossingen bieden.

Kijkoperatie: meer dan kijken alleen

Soms blijkt uit echo-onderzoek dat de pezen rond de enkel een rol spelen in de klachten. Als fysiotherapie niet helpt en u hebt veel pijn, dan kan een operatie nodig zijn. Dit kan net als bij een kijkoperatie van de knie via kleine sneetjes in de huid. Met een cameraatje wordt de pees beoordeeld en met speciale instrumentjes wordt de oorzaak van de pijn direct aangepakt.