Bekijk onze werkwijze

In zeven stappen naar een gezonde voet

Het doel van het Hielpijncentrum is om een efficiënte en effectieve behandeling van recente of langdurige hielklachten te geven. U kunt zonder verwijzing van de huisarts direct terecht bij onze vestigingen. Binnen het zorgtraject doorlopen wij de volgende stappen:

1. Starten van het zorgtraject

De eerste stap naar een gezonde voet is een bezoek aan één van onze hielpijnexperts in één van onze vestigingen. Bel voor een afspraak naar 085-2736222 of maak gebruik van ons contactformulier.

2. Stellen van de diagnose

Uw hielklacht wordt in kaart gebracht. U geeft zelf aan welke klachten u heeft en welke activiteiten u weer wilt gaan doen. Er zal worden gekeken naar de oorzaak van de klacht, de duur van de klacht en andere meespelende factoren. Hierdoor kunnen wij bepalen om welk type hielpijn het gaat en wat de bijbehorende behandelmogelijkheden zijn.

3. Beoordelen van voorgaande behandelingen

Wat is er al door andere zorgverleners gedaan en hoe adequaat was die zorg? Wij brengen alle voorgaande behandelingen in kaart. Daarmee wordt duidelijk welke behandelmogelijkheden nog niet zijn ingezet. Door alles goed op een rijtje te zetten zorgen wij ervoor dat u zo efficiënt mogelijk wordt behandeld.

4. Maken van het zorgplan

Samen met u wordt er bepaald aan welke eisen uw behandeling moet voldoen. De oplossingsrichting wordt besproken en er wordt een plan van aanpak (zorgplan) gemaakt. Dit plan kan uit een aantal stappen bestaan. Indien mogelijk wordt daarbij ook het tijdpad waarin dit gaat plaatsvinden meegenomen.

5. Afspreken bij onze specialisten

Indien u akkoord bent met het zorgplan kan de behandeling gestart worden. Er worden afspraken gemaakt bij de specialisten van het Hielpijncentrum die u kunnen helpen. Het kan dus zo zijn dat u bij verschillende specialisten van ons team terecht komt. Voor een bezoek aan bepaalde specialisten is een verwijzing van uw huisarts nodig. Deze samenwerking met uw huisarts wordt door ons geregeld.

6. Behandelen van uw hielklacht

U start uw bezoeken aan onze specialisten en maakt, indien van toepassing, gebruik van de verstrekte hulpmiddelen.

7. Controle op het effect van de behandeling

Er vindt regelmatig een evaluatie plaats bij uw hielpijnexpert: uw vaste aanspreekpunt binnen het Hielpijncentrum. Hij of zij evalueert de ingezette behandeling en controleert of eventuele hulpmiddelen goed worden gebruikt.

Er vindt regelmatig een evaluatie plaats bij uw hielpijnexpert: uw vaste aanspreekpunt binnen het Hielpijncentrum. Hij of zij evalueert de ingezette behandeling en controleert of eventuele hulpmiddelen goed worden gebruikt.

Extra informatie

Uw hielpijnexpert

De hielpijnexperts die u ontmoet in onze drie vestigingen zijn speciaal getrainde registerpodologen. Zij hebben een extra opleiding medische beeldvorming met goed gevolg afgelegd in musculoskeletale echografie van voet en enkel. Zij zijn getraind in het gebruiken van het hielpijnprotocol opgesteld door dr. Bella van Dalen in samenwerking met dr. Gythe Bulstra: orthopedisch chirurgen met speciale interesse in voet en enkel.

Wordt uw behandeling vergoed?

U krijgt altijd van te voren te horen of er kosten verbonden zijn aan het onderzoek of de behandeling. U krijgt dan tevens te horen of een vergoeding uit de aanvullende of basisverzekering mogelijk is.

Meer over vergoedingen

Deel deze pagina