Vergoedingen en tarieven

Er zijn twee trajecten naar het Hielpijncentrum

  1. Zonder verwijzing van de huisarts, naar de hielpijnexpert in het Hielpijncentrum: ‘podologisch traject
  2. Met verwijzing van de huisarts naar de orthopedisch specialist in het Hielpijncentrum: ‘medisch specialistisch traject

Podologisch traject

Dit is voor de meeste mensen met hielpijn de beste route. U wordt gezien door een registerpodoloog of podotherapeut gespecialiseerd in hielpijn, namelijk de hielpijnexpert. U kunt zonder verwijzing van uw huisarts naar de hielpijnexpert.

Vergoeding

Het onderzoek, consult en plan van aanpak vallen onder de aanvullende zorg en worden vaak (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Dit gaat niet ten laste van het eigen risico. Daarnaast kan het gedeelte wat niet vergoed wordt (eigen bijdrage) fiscaal aftrekbaar zijn.

Rekening via Infomedics

De financiële afhandeling vindt plaats door servicebureau Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Patiëntgegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op infomedics.nl/privacy.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het uw patiënt niet om op tijd te betalen, dan kan hij/zij contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics op 036-2031900. Zij kunnen helpen met een betalingsregeling. Het Centraal Medisch Incassobureau is bereikbaar op telefoonnummer 036-3100899.

Medisch-specialistisch traject

Dit is voor de mensen met hielpijn die al veel (soorten) therapie gehad hebben het beste traject. U wordt gezien door een orthopedisch chirurg of sportarts, gespecialiseerd in hielpijnklachten. Let op: u kunt alleen een afspraak maken voor dit traject als u een verwijzing naar orthopedie of sportgeneeskunde heeft van uw huisarts.

Vergoedingen

Medisch specialistische zorg valt onder de basiszorg van uw zorgverzekering. Onderzoek en behandelingen worden 100% vergoed door de zorgverzekeraar.

Let op: deze kosten komen wel ten laste van het wettelijk eigen risico (in 2023 €385).

Deel deze pagina