Vergoedingen en tarieven

Er zijn twee trajecten naar het Hielpijncentrum

  1. Zonder verwijzing van de huisarts, naar de hielpijnexpert in het Hielpijncentrum: ‘podologisch traject
  2. Met verwijzing van de huisarts naar de orthopedisch specialist in het Hielpijncentrum: ‘medisch specialistisch traject

Podologisch traject

Dit is voor de meeste mensen met hielpijn de beste route. U wordt gezien door een registerpodoloog of podotherapeut gespecialiseerd in hielpijn, namelijk de hielpijnexpert. U kunt zonder verwijzing van uw huisarts naar de hielpijnexpert.

Vergoeding

Het onderzoek, consult en plan van aanpak vallen onder de aanvullende zorg en worden vaak (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Dit gaat niet ten laste van het eigen risico. Daarnaast kan het gedeelte wat niet vergoed wordt (eigen bijdrage) fiscaal aftrekbaar zijn.

Rekening via Infomedics

De financiële afhandeling vindt plaats door servicebureau Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Patiëntgegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op infomedics.nl/privacy.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het uw patiënt niet om op tijd te betalen, dan kan hij/zij contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics op 036-2031900. Zij kunnen helpen met een betalingsregeling. Het Centraal Medisch Incassobureau is bereikbaar op telefoonnummer 036-3100899.

Tarieven

Soort

Prijs

Onderzoek tarieven

Onderzoek naar de oorzaak van uw klachten incl. echo en verslaglegging

€ 108,75

Toeslag voor een multidisciplinair consult. U wordt tegelijkertijd gezien door zowel de hielpijnexpert als de chiropractor (enkel bij Hielpijncentrum Sassenheim).

€ 70,00

Combinatie tarieven podologisch traject

Onderzoek inclusief behandeling van uw klachten d.m.v. en inclusief therapiezolen en de daar bijbehorende (na)controles + onderzoek uitbreidingen zoals echografie en videoanalyses

€ 262,65

Uitgebreide jaarlijkse controle incl. de vervaardiging van (sport)therapiezolen met evt. nacontroles en/of opknapbeurt oude zolen

Voor steunzolen in ISO gecertificeerde veiligheidsschoenen moeten extra kosten in rekening worden gebracht.

Op maat gemaakte hulpmiddelen

Consult

€ 36,50

Orthese klein

€ 19,50

Orthese middel

€ 36,50

Orthese groot

€ 60,00

Therapie zolen incl. verzendkosten (online of telefonisch besteld)

€ 152,50

Medisch-specialistisch traject

Dit is voor de mensen met hielpijn die al veel (soorten) therapie gehad hebben het beste traject. U wordt gezien door een orthopedisch chirurg of sportarts, gespecialiseerd in hielpijnklachten. Let op: u kunt alleen een afspraak maken voor dit traject als u een verwijzing naar orthopedie of sportgeneeskunde heeft van uw huisarts.

Vergoedingen

Medisch specialistische zorg valt onder de basiszorg van uw zorgverzekering. Onderzoek en behandelingen worden 100% vergoed door de zorgverzekeraar.

Let op: deze kosten komen wel ten laste van het wettelijk eigen risico (in 2019 €385).

Tarieven van de meest voorkomende behandelingen

Behandeling waarbij injecties worden gegeven

Een behandeling met injecties worden niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor injecties zijn maximaal € 200,00 per injectie (zonder vergoeding). Als een injectie zinvol en wenselijk is krijgt de patiënt altijd vooraf te horen of er samengaande kosten te verwachten zijn.

Onderstaand volgt een overzicht van de materiaalkosten per soort injectie.

Soort injectie

PRP (Plaatjes Rijk Plasma)

€ 170,00

Hyaluronzuur

€ 55,00

Corticosteroïden

€ 0,00

Behandeling met orthopedische voorzieningen

Een behandeling met orthopedische voorzieningen valt onder de basiszorg en wordt 100% vergoed door de zorgverzekeraar. Deze kosten komen wel ten laste van het wettelijk eigen risico (in 2019 is dit verplicht eigen risico € 385).

N.B. Voor alle (andere) behandelingen die zinvol en wenselijk zijn geldt dat de patiënt altijd vooraf zo goed mogelijk informatie ontvangt over eventuele samengaande kosten en de eventuele vergoedingen.

Geef de patiënt advies om verschillende paren veelgebruikte schoenen mee te nemen en alles wat in het verleden aan steunzolen, spalken etc. is aangeschaft.

Deel deze pagina