Coronavirus en hielpijn

Draagt het Coronavirus bij aan herstel of verergeren van hielpijn?

Coronavirus – het leven staat nagenoeg stil, veranderingen treden op. Terwijl het grootste deel van onze samenleving aan huis gekluisterd is, loopt een kleiner deel letterlijk de vuur uit de sloffen. De vraag is of het Coronavirus ook een relatie heeft met hielpijnklachten?

Pijn aan de voeten waaronder hielpijn wordt door het RIVM gezien als een niet-levensbedreigende situatie en heeft geen voorrang in de Corona-tijd. Om straks weer te kunnen openen, heeft onze branche organisatie instructies gekregen om strenge hygiëne- en anderhalve meter protocollen in te voeren bij het Hielpijncentrum.

Achter de schermen werken we nog steeds voor onze cliënten. Het Hielpijncentrum verstrekt immers uitgebreide informatie over hielpijn via de website en Facebook. Om gewapend te zijn tegen het Coronavirus, gaan we in het belang van de client- en onze gezondheid aan de slag met vernieuwde strikte hygiëne protocollen en hebben we verschillende beschermende middelen aangeschaft zoals plexiglas schermen, mondkapjes en plastic handschoenen.

We zien het aantal vragen in deze tijd wel stijgen en onze hielpijnspecialisten zijn recent gestart met antwoord te geven op probleem gerichte vragen gesteld via e-mail of telefoon. Tevens hebben we ingevoerd dat we bij elke nieuwe afspraak, we eerst de client bellen om de afspraak voor te bereiden en het probleem al in beeld te hebben. Op deze manier houden we de afspraaktijd in de praktijk zo kort mogelijk. Tijdens deze gesprekken wijzen we de cliënten onder andere op oefeningen die in filmpjes op onze website staan, zodat er ook in Corona-tijd aan gewerkt blijft worden aan de problemen van cliënten. Onze hielpijnspecialisten hebben de afgelopen weken gesproken met alle cliënten die een afspraak hadden staan om door te schuiven en hebben cliënten gebeld die recent op afspraak zijn geweest en nu een behandelingsplan doorlopen. De cliënten ervaren dit contact als zeer gewenst en vinden het fijn om aan te geven hoe het gaat met de hielpijn.

De gesprekken met cliënten die een behandelplan volgen, leveren opmerkelijke resultaten op en daarbij constateren we dat het Coronavirus invloed heeft op hielpijn in positieve en in negatieve zin, ook al is dit wetenschappelijk niet bewezen. Wij constateren veranderende omstandigheden die het ingestoken behandelplan beïnvloeden.

Hieronder bespreken we 3 gesprekken en onze constatering.

Client A

Man van 44 jaar had al een tijd hielpijn en is in januari langs geweest en er is voor hem een behandelplan opgesteld met instructies (oefeningen) en op zijn probleem afgestemde therapiezolen. Hij gaf aan dat in het begin nadat hij de oefeningen en zolen gebruikte best goed ging en er verbetering optrad. Hij geeft echter aan dat sinds enkele weken het weer slechter gaat.

Bij navraag gaf hij aan als adviseur te werken bij een ICT bedrijf. Het bedrijf heeft alle medewerkers gevraagd thuis te werken en de zaak en klanten niet meer te bezoeken. Hij komt nauwelijks buiten door de Corona en is vaak thuis. Op de vraag of hij de zolen gebruikte gaf hij aan; ‘Ja, maar alleen als ik naar buiten ga. Thuis draag ik gemakkelijke slippers of sloffen.’ Terwijl de instructie van de specialist was dat hij 24 uur per dag de zolen moet dragen, alleen niet in bed en onder de douche. We zien hier dus een negatieve invloed.

Client B

Vrouw van 52 jaar had zo nu en dan hielpijn en er is geconstateerd dat er ook vetkamerschade was. Ze heeft een behandelplan met instructies, oefeningen en ondersteunende therapiezolen gekregen die ze trouw draagt, ook in het werk. Ze geeft aan dat de pijn veel heftiger is geworden sinds enkele weken. Bij navraag gaf ze aan als verpleegkundige op de IC-afdeling te werken. Ze staat bijna de hele dag en maakt dagen van wel 12 uur.

Dit is een logisch gevolg van een nieuwe langere en zwaardere belasting van de voeten die niet meer geholpen worden door een behandelplan die afgestemd is op de situatie voor Corona. We hebben een nieuwe afspraak gemaakt. We zien hier dus een negatieve invloed.

Client C

Vrouw van 37 jaar had veel hielpijn en er is geconstateerd dat ze een ontstoken peesplaat had. Ze is in februari met een behandelplan met instructies, oefeningen, ondersteunende therapiezolen en nieuwe goede schoenen aan de slag gegaan. Ze gaf aan dat de pijn sinds kort in zijn geheel verdwenen is.

Bij navraag gaf ze aan dat ze als verkoopster voor een grote winkelketen werkt en dat ze bijna de hele dag op haar benen staat. Ze was heel tevreden over de zolen en de schoenen en dat de pijn op dit moment over is. Maar ze gaf ook aan dat haar bedrijf sinds enkele weken geheel gesloten is en ze thuis zit en de kinderen helpt met huiswerk. De voeten worden dus veel minder belast met een positief resultaat.

Geen van deze cliënten hebben de verschijnselen van Corinavirus gehad, dus is Corona niet het probleem. Maar de veranderingen ten gevolge van Corona in het normale patroon van werk en ontspanning draagt bij aan een ander verloop van de ingestoken therapie. Dankzij deze constatering kunnen we de cliënten uitleg geven over de situatie en nieuwe instructies geven.

Maak een afspraak

Mail, bel of browse door onze website als u vragen heeft over veranderingen in uw situatie. Als we u straks in het Hielpijncentrum ontmoeten, zullen we niet de handen schudden, maar ontvangen we u met kennis en een glimlach.

Maak een afspraak

Deel deze pagina