Onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Intensief sporten op harde ondergrond vergroot kans op klachten

Maandag 6 juli 2015 besteedde het Jeugdjournaal aandacht aan de ziekte van Sever-Schinz (hielpijn) bij jonge kinderen. Een aandoening die veelal bij jongens in de leeftijd van 9-12 jaar voorkomt. Voorafgaand aan dit item heeft Stichting LOOP in overleg met het Jeugdjournaal een klein onderzoek - op basis van practice-based evidence - onder de bij haar aangesloten registerpodologen uitgevoerd en dat gaf interessante resultaten. In vier dagen tijd is er door 114 registerpodologen gereageerd, de uitkomsten geven een aardig beeld van de aard en omvang van deze aandoening bij kinderen.

Vraag 1

Welke leeftijd en welk geslacht heeft het kind meestal dat met deze aandoening bij u in de praktijk komt?

Vraag 1: onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Conclusie

De grootste groep zijn jongens in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar.

Vraag 2

Wat is het postuur van het kind?

Vraag 2: onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Conclusie

De meeste kinderen hebben een normaal postuur.

Vraag 3

Hoe lang loopt een kind gemiddeld met klachten voordat het uw praktijk bezoekt?

Vraag 3: onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Conclusie

Gemiddeld loopt een kind 5 tot 8 weken met klachten voordat het een praktijk van een registerpodoloog bezoekt.

Vraag 4

Welke sport(en) beoefent een kind waardoor de klachten zijn ontstaan?

Vraag 4: onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Conclusie

Uit de mogelijke antwoorden werd voetbal het meest aangegeven als de sport die het kind beoefent als het met deze klachten in de praktijk komt (meerdere antwoorden waren mogelijk).

Vraag 5

Hoe vaak sport het kind gemiddeld?

Vraag 5: onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Conclusie

De meeste kinderen sporten gemiddeld 3-4 per week of meer. Intensief sporten lijkt de kans op het ontstaan van deze aandoening te vergroten.

Vraag 6

Hoe is een kind bij u terecht gekomen?

Vraag 6: onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Conclusie

De meeste doorverwijzingen worden door huisartsen gedaan (meerdere antwoorden waren mogelijk).

Vraag 7

Hoe herkent u deze aandoening?

Vraag 7: onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Conclusie

Via functieonderzoek is deze aandoening goed te herkennen. Echografie wordt ook toegepast, een onderzoeksmiddel dat steeds vaker in de praktijk van de registerpodoloog wordt ingezet.

Vraag 8

Welke behandeling past u het meeste toe bij kinderen met deze aandoening?

Vraag 8: onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Conclusie

De meeste registerpodologen geven schoenadvies en vervaardigen een zooltje. De helft van de deelnemende registerpodologen geeft aan dat rust verbetering kan geven (meerdere antwoorden waren mogelijk).

Vraag 9

Welk resultaat behaalt u met uw behandeling?

Vraag 9: onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Conclusie

Bijna 90% van de deelnemende registerpodologen geeft aan dat hun behandeling bijna altijd succesvol is.

Vraag10

Hoe vaak ziet u kinderen met deze aandoening in uw praktijk?

Vraag 10: onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Conclusie

De meeste registerpodologen zien maandelijks kinderen met deze aandoening in hun praktijk.

Vraag 11

Ziet u een toename als u dit vergelijkt met vijf jaar geleden?

Vraag 11: onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Conclusie

Er is sprake van enige toename van het aantal kinderen met deze aandoening dat de praktijk van een registerpodoloog bezoekt.

Vraag 12

Indien ja, hoeveel vaker komt u deze aandoening in uw praktijk tegen?

Vraag 12: onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Conclusie

Ongeveer 76% van de deelnemende registerpodologen zien 10-30% meer kinderen in hun praktijk dan vijf jaar geleden.

Vraag 13

Is het wat u betreft een probleem waar meer aandacht voor zou moeten zijn?

Vraag 13: onderzoek naar hielpijn bij kinderen

Conclusie

Ondanks dat er geen sprake is van een grote toename van het aantal gevallen geeft bijna 75% van de deelnemende registerpodologen aan dat het wel goed is als meer aandacht voor deze aandoening zou zijn.

Vraag 14

Hoe kunnen ouders deze aandoening bij hun kind herkennen en wanneer zouden zij naar een registerpodoloog moeten gaan?

Een korte samenvatting van de reacties die door de deelnemende registerpodologen op deze vraag is gegeven:
Kinderen in de groei lopen meer kans last te krijgen van deze aandoening. Het sporten op een harde ondergrond - de toename van het aantal kunstgrasvelden - lijkt hiermee samen te hangen en vergroot de kans op klachten. Kinderen kunnen mank gaan lopen of teveel op hun tenen. Klachten kunnen vanzelf over gaan maar bij aanhoudende pijn in de hiel waardoor het kind problemen krijgt bij lopen, is het raadzaam om naar een registerpodoloog of podotherapeut te gaan. Soms is rust nemen voldoende, soms is alleen een hakverhoging of gelhakje in de schoen nodig. Het vervaardigen van een op maat gemaakte inlegzool zorgt voor goede resultaten.

Samenvatting

De registerpodologen zien enige toename van het aantal kinderen dat hun praktijk met deze klachten bezoekt. Kinderen klagen over pijn in de hiel, tijdens en na het sporten. Ze gaan mank lopen of teveel op hun tenen. Kinderen die voetballen en hockeyen lijken het vaakst met deze klachten te komen, vaak sporten zij fanatiek en intensief, 3-4 keer per week of meer. De toename is misschien ook te verklaren uit het feit dat de laatste jaren gewone grasvelden zijn vervangen door kunstgrasvelden, deze hardere ondergrond lijkt de kans te vergroten op het ontstaan van klachten. Wel is de aandoening heel goed te behandelen, rust nemen kan voor verbetering zorgen al of niet in combinatie met een aanpassing van de schoen of het aanmeten van een inlegzool. De deelnemende registerpodologen geven aan dat ze zien dat in bijna alle gevallen hun behandeling succesvol is.

Deel deze pagina