Meer gerichte multidisciplinaire aandacht voor pijnlijke voeten is hard nodig!

Recent bevolkingsonderzoek geeft nieuwe inzichten in hielpijn

Bevolkingsonderzoek naar klachten en aandoeningen zijn bedoeld om inzicht te verkrijgen hoe mensen hun klachten ervaren en wat ze vervolgens aan deze klachten (laten) doen. Met deze inzichten kan de behandeling van een specifieke aandoening eventueel verbeterd worden.

Een bevolkingsonderzoek in Noordwest Engeland naar pijnlijke voeten laat wel een zeer verrassend beeld zien. Ongeveer 63% van de bevolking heeft last van voetklachten en circa 10% heeft invaliderende voetklachten. Vrouwen hebben er meer last van dan mannen. Het optreden van deze klachten neemt toe met de leeftijd tot een piek bij 55-64 jaar en dan neemt het voorkomen weer af. Bij invaliderende voetpijn waren de pijnlijke voetgebieden bij de grote teen en het grote teengewricht (36%), middendeel van de voet (26%), en de hiel (16%). Ernstig pijnlijke voeten gaat bijna altijd samen met functionele belemmeringen, zoals lopen.

Pijnlijke voeten door rugklachten of en een algemene slechte gezondheid

Het optreden van invaliderende pijnlijke voeten kan komen door afwijkingen van de voeten. Echter, dit onderzoek toont aan dat het veel meer samenhangt met de aanwezigheid van rugklachten (zoals pijnlijke rug en benen), schouderklachten, en een slechte algemene gezondheid. Waarschijnlijk zijn er verschillende oorzaken van invaliderende pijnlijke voeten die tegelijkertijd in patiënten kunnen optreden.

Twee groepen mensen met pijnlijke voeten

Matige en tijdelijke pijn

Opmerkelijk genoeg lijkt het alsof er twee groepen mensen met pijnlijke voeten bestaan. Een groep mensen met matige, tijdelijke pijn aan de voeten, vaak met milde voet afwijkingen, en zonder belemmeringen.

Ernstige en langdurige pijn

Ook is er een groep mensen met langdurige en ernstige pijn van de voeten, vaak in aanwezigheid van rugklachten (zoals pijnlijke rug en benen), schouderklachten, en andere tekenen van een slechte algemene gezondheid. Vooral deze groep mensen verdient een gerichte multidisciplinaire benadering voor hun klachten om verbetering te krijgen.

Ernstige en langdurige pijn krijgt vaak niet de nodige aandacht

Bij de mensen met invaliderende pijnlijke voeten kreeg slechts 36% van de mensen professionele voetbehandeling. Dit kan komen omdat er te weinig gespecialiseerde gezondheidsvoorzieningen voor voetklachten zijn, maar ook dat voetproblemen door mensen niet herkend worden of geen aanleiding vormen om verdere hulp te vragen. In een eerder onderzoek naar voetklachten gaf slechts een klein deel van de mensen met voetklachten aan dat zij dachten dat hun voetklachten hen belemmerden.

Bevolkingsonderzoek in Noordwest Engeland toont aan dat slechts een derde deel van de patiënten met invaliderende pijnlijke voeten gerichte medische behandelingen krijgt. De vraag is of dit ook in Nederland het geval is en zo ja, hoe we komen tot een gerichte en succesvolle multidisciplinaire aanpak voor mensen met belemmerende voetklachten.

Heeft u last van hielpijn?

Valt u onder de groep mensen met ernstige en langdurige pijn? Door de krachtige multidisciplinaire samenwerking binnen het Hielpijncentrum kunnen wij elke hielklacht aan. Wij nodigen u graag uit voor een eerste consult. Klik op de onderstaande knop!

Maak een afspraak

Deel deze pagina