Kennis over hielpijn delen

Multidisciplinaire samenwerking van het Hielpijncentrum

Normaal gesproken vertel ik in mijn blog over ervaringen en oplossingen voor klanten met hielpijn. In deze blog wil ik meer vertellen over onze interne organisatie, het Hielpijncentrum. Een organisatie gebaseerd op een zorginhoudelijke kwaliteitsformule en multidisciplinaire samenwerking. Veel patiënten met hielpijn zijn door ons met succes geholpen. Onze kennis over hielpijn groeit en dat houden we niet voor onszelf. Wij delen graag onze kennis en ervaringen via de website en met collega’s via het hielpijncongres.

Het Hielpijncentrum is zorgverlening in de eerste lijn en is ontstaan omdat er behoefte was om te voorkomen dat een patiënt onnodig in de tweede lijn, of bij de verkeerde behandelaar terecht komt. Het Hielpijncentrum is een multidisciplinaire samenwerking tussen Orthopedie, podologie, fysiotherapie en echografie. Orthopedische chirurgen in de tweede lijn hebben de ervaring dat hielpijnklachten vaak niet, soms wel en soms misschien operatief op te lossen zijn. Vandaaruit is het hielpijnprotocol opgesteld; de maatstaaf waar het Hielpijncentrum volgens werkt. De eerste lijn specialisten in het Hielpijncentrum werken volgens dit strakke protocol. Eerst stelt de specialist een sluitende diagnose via een voetonderzoek en echografie. Dan beoordelen we wat het beste vervolgtraject is. Dit zijn veelal conventionele oplossingen zoals therapiezolen, advies voor goede schoenen, oefeningen, controle en ook doorverwijzing naar andere samenwerkende voet-gespecialiseerde zorgverleners. Soms zijn er twee, of meer behandelaars nodig, of moet toch doorverwezen worden naar de tweede lijn.

Onze patiënten hebben baat bij deze aanpak, bij de meeste is de hielpijn na de behandeling over of aanzienlijk verminderd. Het Hielpijncentrum bestaat inmiddels alweer 3 jaar en heeft 4 vestigingen in Almere, Dieren, Eerbeek en Zeist. De website hielpijncentrum.nl wordt goed bezocht en de regelmatig vernieuwde artikelen (blogs) worden veel gelezen en hoog gewaardeerd door bezoekers, betrokkenen en geïnteresseerden.

Hielpijncongres

We maken werk van samenwerken en het delen van (hielpijn)kennis. Dit jaar op 24 januari organiseerden we voor de tweede keer het Hielpijncongres in het UMC te Utrecht. Gerenommeerde specialisten uit Nederland en het buitenland delen hun specialistische ervaring in lezingen met bezoekers van het congres. Wij hebben sprekers uitgenodigd van de Univeriteit van Leeds die veel kennis hebben over reumatoïde artritis en ook een neurochirurg met vernieuwende informatie over neurochirurgische indicaties rond de enkel. De congreszaal was tot de laatste stoel bezet met ruim 200 bezoekers die geboeid luisterden en vragen konden stellen. Wij hebben heel goede reacties gekregen van de bezoekers over het congres. Veel informatie is direct toepasbaar in de praktijk. Ook onze buitenlandse sprekers gaven aan onze aanpak verfrissend en vernieuwend te vinden. Wij hebben iedereen de kans geboden om met nieuwe inzichten weer naar huis te gaan. Zie hielpijncongres.nl voor een impressie van de dag.

Samenwerken en samen delen

De kracht van het Hielpijncentrum zit in de unieke samenwerking die we met verschillende zorgverleners toepassen. We werken samen met succes aan problemen die we niet kunnen oplossen als zorgverleners niet samenwerken, of sterker soms elkaar tegenwerken. We leren nog elke dag en delen deze kennis graag, zodat hielpijn goed aangepakt wordt.

Deel deze pagina