Een gedicht van Vicky Francken

“Pijn is een complex fenomeen”

pijn is een complex fenomeen
sla er maar boeken op na
sensorisch, affectief, cognitief
bijna: wat niet?
ons brein houdt koste wat het kost contact
met het lichaamsdeel dat gewond is
beter een pijnlijke hand
dan een gevoelloze hand
beter een bonkend hoofd
dan een kop in het zand
pijn prikkelt en dwingt
is een pleister van grind
prijs je gelukkig met pijn
draag het als een kind

bron: tzum.info

Het Hielpijncentrum behandelt mensen met hielpijn

Maar wat is hielpijn?

Pijn betekent niet voor iedereen hetzelfde. Wat voor de één maximale pijn is, betekent voor de ander slechts iets onplezierigs waar goed mee te leven valt. De International Association for the Study of Pain (IASP) heeft de volgende definitie voor pijn geïntroduceerd: “Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging”.

Wereldwijd heeft 35% van de mensen dagelijks pijn 11% rapporteert zelfs ernstige pijnklachten.

Chronische pijn

Als pijn uiteindelijk langer dan drie maanden blijft bestaan, spreken we over chronische pijn. Vijf en twintig procent van de jongeren onder de 18 jaar rapporteert chronische pijn, van ouderen boven 65 jaar is dit percentage 50,2%. Vrouwen hebben meer kans op beperkingen bij pijn dan mannen. Daarnaast bleek uit een internationale studie waarin in 11 landen in de wereld op exact dezelfde wijze werd gevraagd naar het voorkomen van pijn, dat 5.5% van de mensen in Nigeria aangaven chronische pijnklachten te hebben, terwijl 33% van de mensen in Brazilië en Chili hetzelfde antwoord gaven. Geslacht, leeftijd en cultuur hebben dus allen invloed op het ervaren van chronische pijn.

Ongeveer 20% van de jongeren met pijnklachten aan het bewegingsapparaat is hierdoor ook beperkt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals activiteiten op school en hobby-activiteiten. Pijn kan in deze leeftijdsfase tevens leiden tot een potentiële bedreiging voor de intellectuele en sociale ontwikkeling en voor toekomstige arbeidsmogelijkheden.

Behandeling van chronische pijn

Bij het Hielpijncentrum kennen we 57 verschillende oorzaken van pijn die in de hiel gevoeld kan worden. Bij elke diagnose is een behandeloptimum bekend. Bij chronische pijn waarvoor geen specifieke medische oorzaak is te vinden, is de behandeling gericht op het verbeteren van functie (het gaan en staan), de mate waarin de patiënt kan deelnemen aan activiteiten en de kwaliteit van leven.

Dit wordt uitgevoerd in overleg met de huisarts. Soms gaat de patiënt hiervoor naar een revalidatiearts die met zijn team een behandeling opstart, maar het is altijd een team met verschillende disciplines die aan het werk gaan. Naast de revalidatiearts is het de (gespecialiseerde) fysiotherapeut, ergotherapeut, sportarts en de orthopedisch schoentechnicus.

Samen werken ze aan het beter functioneren. Een interdisciplinaire gezamenlijke aanpak blijkt het meest effectief. Niet alleen in het verminderen van beperkingen, maar ook in het verminderen van ziekteverzuim.

Scholing

Elke hielpijn expert krijgt extra scholing, naast de master opleiding in echografie van voet en enkel (op de Hogeschool voor Medische Beeldvorming) is de expert-opleiding in hielpijn een verplicht onderwijsnummer. Het herkennen van de oorzaak is de basis voor een behandeling. De artsen die achter de hielpijnexpert staan weten dat er ‘goed gekeken’ is en kunnen snel een behandeling starten op basis van de bevindingen van de super gespecialiseerde hielpijnexpert.

Vast team

Waarom werken met een ‘vast team’? Een optimaal functionerend behandelteam vraagt om protocollen die de leden met de verschillende achtergronden met één stem laat werken in het belang van de hielpijn patiënt. Dit team werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de hielpijn patiënten, zowel volwassenen als jongeren. Ze kennen elkaar, weten waar de behandeling van de één eindigt en die van de ander begint. Er is vertrouwen in de deskundigheid van de leden van het team onderling. Samenwerken in een vast team bevordert de effectieve manier van behandelen enorm. Het behandelteam van het hielpijncentrum onderscheid zich in de gezondheidszorg met samenwerking tussen eerstelijns- en tweedelijnsbehandelaars (specialisten).

Internationaal

Één keer per jaar delen de hielpijnexperts hun kennis met collega (para)medici met belangstelling in hielpijn. De hielpijnexperts zelf profiteren van de samenwerking in de EHEPAS, de European Heel Pain Study Group. Ook dit jaar zal er weer een groot internationaal congres zijn met ‘Heelpain, what’s new’? Het delen van onze kennis is in het belang van elke patiënt met hielpijn.

Bronnen

  1. Harstall C. How prevalent is chronic pain? Pain Clinical updates. 2003;11(2):4.
  2. Harald Breivik, Beverly Collett, Vittorio Ventafridda, Rob Cohen, and Derek Gallacher. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal of Pain 10 (4):287-333, 2006.
  3. What Is Chronic Pain. A Guide to Chronic Pain.
  4. King S, Chambers CT, Huguet A, MacNevin RC, McGrath PJ, Parker L, et al. The epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: a systematic review. Pain 2011;152(12).
  5. Roth-Isigkeit A, Thyen U, Stoven H, Schwarzenberger J, Schmucker P. Pain among children and adolescents: restrictions in daily living and triggering factors. Pediatrics. 2005;115(2):e152-62. Epub 2005/02/03.

Deel deze pagina