Gel

Gebruik van Verapamil

De laatste tijd is er interesse ontstaan om Ledderhose te behandelen met Verapamil, in de vorm van een gel. Proeven met Verapamil in het laboratorium laten zien dat Verapamil de activiteit van een belangrijke cel binnen de knobbels (de fibroblast) verminderen. In theorie zou Verapamil dus de groei van de Ledderhose knobbels kunnen remmen of zelfs stilleggen. Het is wel een langdurige behandeling. Momenteel wordt voor deze behandeling geadviseerd om 2 maal daags gel op de huid waar de knobbels zitten te smeren. Dit moet 6 tot 12 maanden worden volgehouden. Hierdoor zouden de knobbels minder hard worden en zouden de klachten verminderen. Tot nu toe is nog niemand met deze therapie helemaal van de knobbels afgekomen.