Hoe wordt de stand van het onderbeen gecorrigeerd?

Gesloten of open wig osteotomie

Afhankelijk van of de enkel naar binnen of juist naar buiten gekanteld staat, wordt een driehoekig stukje bot uit het onderbeen gehaald of juist erin geplaatst (gesloten of open wig osteotomie). Het doorgezaagde en verplaatste bot wordt vervolgens vastgezet met een plaat.

Vaak is een correctie van het onderbeen alleen niet voldoende om het onderbeen volledige in de goede stand te zetten en moet er ook een correctie van het hielbeen worden gedaan. Zie hiervoor: verplaatsen van het hielbeen of corrigeren van de stand van de voet.


Versleten en gekantelde enkel net voor de operatie. Het kuitbeen drukte tegen het hielbeen aan (rode cirkel), en dit gaf veel pijnklachten aan de buitenzijde van de enkel.


Dezelfde enkel na de operatie: er is hier een driehoekige stukje bot verwijderd uit het onderbeen (rode pijl). Hierdoor komt het enkelgewricht rechter te staan. De druk tussen het hielbeen en het kuitbeen is verdwenen.


Dezelfde enkel na de operatie, maar nu vanaf de zijkant bekeken: Ook het hielbeen is doorgezaagd, en naar binnen verschoven en vervolgens vastgezet met een schroef.


Hier ziet u een andere enkel voor de operatie. Deze staat ook gekanteld maar de andere kant op. Hier zorgt het scheenbeen voor druk en pijn aan de binnenzijde van de enkel.


In plaats van een driehoekig stukje bot te verwijderen werd hier aan de linkerkant in het scheenbeen een driehoekig stukje bot bijgeplaatst (rode pijl).


Dezelfde enkel na de operatie, vanaf de zijkant bekeken: Ook het hielbeen is doorgezaagd, en naar buiten verschoven en vervolgens vastgezet met een schroef.

Deel deze pagina