Kan hielpijn door jicht komen?
(deel 1)

Wat is jicht?

Door een verstoring van de stofwisseling ontstaat er een te hoge concentratie urinezuur. Als het lichaam niet meer in staat is om dit volledig op te lossen in het bloed, dan ontstaat er een ophoping van urinezuur. Deze ophoping kan neerslaan in kristallen op gewrichten en pezen, die een ontsteking kunnen veroorzaken. Jicht komt het meeste voor bij mannen en vrouwen in de overgang. In Westerse landen komt jicht voor bij 1-2% van de volwassen. Naar mate men ouder neemt het risico op jicht toe. Dit risico neemt ook toe bij mensen met overgewicht, met een nierstoornis door overmatig alcoholgebruik en door het gebruik van plasmedicatie.

Jicht als oorzaak hielpijn

Jicht staat met name bekend voorde gewrichtsklachten die het kan geven. Het meest bekende gewricht dat onder jicht kan lijden is het grote teengewricht. Wat veel mensen niet weten is dat jicht ook pijn kan veroorzaken buiten de gewrichten in pezen en banden. Zo kan jicht ook de oorzaak zijn van hielpijnklachten! Rondom de hiel zijn er maar liefst vier plaatsen waar jicht klachten kan geven, hiervan is er slechts één een gewricht en dat is het onderste enkelgewricht. Jicht kan daarnaast ook klachten geven in de achillespees en in de slijmbeurzen die naast de achillespees liggen. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij jicht klachten geeft in de overige weke delen in de hiel zoals de enkelbanden.

Onderzoek op jicht

Indien er verdenking is op jicht, dan kan er gewrichtsvloeistof afgenomen worden om deze te onderzoeken onder microscoop. Het wordt dan beoordeeld op de aanwezigheid van jichtkristallen. Een andere onderzoeksmethode is echografisch onderzoek. Dit wordt o.a. door de European League Against Rheumatism (EULAR) beschouwt als waardevol om de aanwezigheid van jicht te ontdekken of te bevestigen. Het grote voordeel van echografisch onderzoek is dat ook de kwaliteit van de door jicht betrokken structuren beoordeeld kan worden, hierdoor zullen de klachten beter begrepen kunnen worden.

Jicht en dan?

De diagnose jicht dient men serieus te nemen. Dit omdat jicht gevolgen kan hebben zoals beschadiging van gewrichten als gevolg van chronische gewrichtsontstekingen, nierfalen en een verhoogt cardiovasculair risico. Bij een acute aanval is de behandeling gericht op het verminderen van de ontsteking en niet op het verminderen van de hoeveelheid jichtkristallen. Voor het verminderen van de ontsteking wordt rust, koelen en NSAID’s vaak voorgeschreven. Voor de langere termijn is het belangrijk dat de levensstijl aangepast wordt, waarbij o.a. alcohol, purinerijk voedsel (bijvoorbeeld orgaanvlees) en frisdrank worden vermeden. Er is wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat het dagelijks drinken van ongezoet puur kersensap helpt om chronische gewrichtsontstekingen te laten verminderen.