Hoe herkent de specialist een tarsaal-tunnelsyndroom?

Lichamelijk onderzoek

Bijna altijd kan de diagnose gesteld worden aan de hand van de klachten en het lichamelijk onderzoek. In de Bergmankliniek wordt daarnaast een echo van uw voet gemaakt. Met een echo kan goed in beeld gebracht worden of de zenuw bekneld zit en wat deze beknelling veroorzaakt.

Wanneer er inderdaad sprake is van een beknelde zenuw kan de specialist door op een bepaalde manier met de vingers op de zenuw te drukken en/of te tikken de typische tinteling opwekken. Deze test heet het ‘teken van Tinel’. De specialist zal ook nagaan in welk gebied het gevoel verstoord is, dit zegt iets over welke tak van de zenuw aangedaan is.

Soms wordt een röntgenfoto gemaakt van uw voet, vooral om andere aandoeningen uit te sluiten. Aanvullend onderzoek zoals MRI is bijna nooit nodig.

Test van Tinel

Heeft u zenuwpijn? Doe de test!

De diagnose van deze pijn is soms lastig te stellen. Maar met gerichte vragen en met een echo kan vaak wel worden beoordeelt of zenuwprikkeling een rol speelt in de pijnklachten. Klik op de onderstaande knop voor een korte vragenlijst:

Doe de test

Deel deze pagina