Jubelteen

Het laatste kootje compenseert

Het laatste kootje van de grote teen staat vaak omhoog, de zogenaamde ‘jubelteen’. Dit gebeurt ter compensatie van het stijve teengewricht.

Bij een functionele hallux limitus staat het laatste kootje vaak omhoog

Deel deze pagina