Oorzaken van een gescheurde tibialis anteriorpees

Plotselinge verkeerde beweging

De pees van de voorste scheenbeenspier kan scheuren bij een plotselinge gekke beweging van de voet, zoals het missen van een traptrede.

De ruptuur ontstaat vaker bij mensen met reumatoïde artritis, suikerziekte of jicht. Ook medicijngebruik kan de pees verzwakken en een ruptuur van de pees veroorzaken. Voorbeelden van medicijnen die de pees kunnen verzwakken zijn Prednison en bepaalde antibiotica (de zogenaamde fluoroquinolones).

Deel deze pagina