Operatieve behandeling in stadium 1

Verwijderen ontstoken delen

In stadium 1, wanneer alleen de peesschede ontstoken is, is het heel zelden nodig om een operatie uit te voeren. Een uitzondering zijn personen die tevens seronegatieve spondylartritis hebben. Bij deze mensen is de kans veel groter dat pees gaat scheuren en wordt eerder besloten om te opereren.

Wanneer de pees al is aangedaan kan een tenosynovectomie gedaan om te voorkomen dat de pees scheurt. Bij een tenosynovectomie worden de ontstoken delen rondom de pees en de peesschede verwijderd. Helaas raakt niet iedereen door deze operatie zijn pijnklachten kwijt, ongeveer 25-50% van de geopereerden houdt wat pijnklachten na de operatie.