Scheur in de plantaire peesplaat

Een zeldzame aandoening

De peesplaat onder in de voet is erg sterk, maar kan toch scheuren. Een ruptuur in de fascia plantaris is heel zeldzaam. Dat maakt dat het vaak niet direct herkent wordt door de behandelend arts, en dat de behandeling ook vrij onbekend is.

Op onderstaande afbeelding ziet u de locatie waar een scheuring in de vezels van de peesplaat het meest voorkomen. Het gebeurt vrijwel nooit dat de gehele peesplaat afscheurt, het gaat bijna altijd om een aantal vezels die scheuren.

Scheur in de plantaire peesplaat

Plantaire peesplaat onder in de voet, met de locatie waar scheuring van de vezels van de peesplaat het meest voor komt.

Scheur in de plantaire peesplaat

Plantaire peesplaat onder in de voet, zijaanzicht. Hier is de locatie van de scheur goed te zien, met de omringende verdikking.

De klachten kunnen lijken op die van een ‘fasciitis plantaris’, maar de oorzaak is anders, de behandeling is ook anders.

Hoe ontstaat een scheur in de plantaire peesplaat?

Mensen met een gescheurde plantaire peesplaat hadden vaak al langer hielpijn klachten, en hebben daarvoor vaak een corticosteroïd injectie rondom hun hiel gekregen. Deze injectie heeft het weefsel ter plaatse verder verzwakt. De aandoening wordt het vaakst gezien bij (professionele) sporters.

Welke klachten geeft een scheur in de peesplaat?

Mensen die een acute verscheuring hebben van de plantaire peesplaat beschrijven vaak een plotse, sterk trekkende pijn. Vaak zijn er al hielpijnklachten voordat de plantaire peesplaat scheurt. Het kan vaak zelfs zo zijn dat zodra het peesblad echt gescheurd is, de pijnklachten afzwakken, maar er een platvoet ontstaat. De voetboog zakt vaak iets in (er ontstaat een platvoet of een plattere voet omdat de fascia plantaris niet meer op spanning staat), maar heel veel klachten hebben de mensen er verder niet van.

De meest voorkomende klachten bij een scheuring van de plantaire peesplaat zijn:

  • Pijn aan de onderzijde van de hiel, die kan uitstralen naar de kuit;
  • Pijn bij de eerste paar stappen na rust;
  • Meer pijn na een lichamelijke activiteit.

Hoe herkent uw specialist een scheur in de plantaire peesplaat?

De diagnose wordt gesteld op basis van uw verhaal, het lichamelijk onderzoek en een echo-onderzoek. Het is niet mogelijk om op 1 been te staan, en dan op de tenen te gaan staan met dat ene been (single heel rise test). Het is pijnlijk om de grote teen maximaal richting het hoofd te trekken. Als het peesblad pas net gescheurd is, zal er zich een blauwe plek onder de voet bevinden.

Met echografie is een scheur in de peesplaat goed te zien en kan de diagnose vrij snel gemaakt worden.

Lees meer over echografie

Welke behandelingen zijn er voor een scheur in de plantaire peesplaat?

De behandeling van een acute scheur in de fascia plantaris is pijnbehandeling, ijs, krukken, verminderde activiteit en/of gips. Er zijn geen uitgebreide studies verricht om vast te stellen welke behandeling voor een gescheurde fascia nu werkelijk de beste is.

Voor chronische klachten geldt: Een steunzool alléén heeft geen zin. Een steunzool kan ervoor zorgen dat de vochtophoping drukvrij (en dus pijnvrij) blijft, maar brengt dus geen genezing op zich. De gescheurde vezels zouden weer aan elkaar moeten plakken om te genezen. Met een nachtspalk kan de beschadigde vezelbundel op spanning gebracht worden terwijl u slaapt. Hierdoor wordt overtollig vocht weg geperst en komen de vezels dichter tegen elkaar te liggen. Een goed ontworpen nachtspalk die ingezet wordt bij juist deze aandoening kan heel goed werken.

De steunzool zorgt ervoor dat de pijn ook overdag niet gevoeld wordt en dat er overdag geen irritatie optreed (rek op omringende vrije zenuwuiteinden).

Deel deze pagina